برندها

فیلتر دسته بندی
بیشتر
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ skf
قطر داخلی:
mm
8
قطر خارجی:
mm
22
عرض:
mm
7
بار اولیه:
kN
1.99
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ skf
قطر داخلی:
mm
8
قطر خارجی:
mm
22
عرض:
mm
11
بار اولیه:
kN
3.45
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ skf
قطر داخلی:
mm
3
قطر خارجی:
mm
7
عرض:
mm
3
بار اولیه:
KN
0.178
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
8
22
7
1.99
0.78
22000
-
8
22
11
3.45
1.37
22000
-
3
7
3
0.178
0.057
80000
160000
3
8
4
0.319
0.09
75000
150000
65
140
48
344
346
4600
65
140
48
344
346
4400
65
140
33
259
254
4800
65
120
31
198
204
5200
65
120
31
206
216
5100
60
130
46
306
307
4900