جستجو

تسمه مدل یو

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
25
فطر خارجی:
250
200
پهنا:
mm
500
بار اولیه:
KN
15
بلبرینگ شیار عمیق
قطر داخلی:
20
قطر خارجی :
50
پهنا:
460
جنس بدنه:
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
25
فطر خارجی:
mm
200
پهنا:
mm
500
بار اولیه:
KN
15
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
25
200
500
15
250
360
558
20
50
460
25
200
500
15
250
360
558