تسمه

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
25
فطر خارجی:
250
200
پهنا:
mm
500
بار اولیه:
KN
15
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
25
فطر خارجی:
mm
200
پهنا:
mm
500
بار اولیه:
KN
15
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

-

25
200
500
15
250
360
558

-

25
200
500
15
250
360
558