در سال 1393 ، شرکت چاکو  قواعد رفتار تجاری خود را بدین شرح بیان نمود: ”در دنیای تجارت، اصل بر اخلاق، شرافت و صداقت است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد یا رقبا رفتاری نادرست داشته باشد، این مسئله نباید باعث شود که ما از این اصل عدول کنیم.“

مقدمه و بیان اصول اولیه

اعتمادی که مشتریان، مالکان، کارکنان و مردم به ما دارند، کاملا به رفتار هریک از افراد شرکت بستگی دارد. این اخلاق حرفه ای مبتنی بر رعایت دقیق قانون و تمام قواعد داخلی ما می باشد.

همکاری با مشتریان، تامین کنندگان و سایر شرکای تجاری

مشتریان، تامین کنندگان و سایر شرکای تجاری ما علاوه بر اینکه انتظار خدمات و محصولات با کیفیت بالا دارند، توقع دارند میزان بالایی از رفتار حرفه ای و درستکاری را در مراوداتی که با ما دارند مشاهده نمایند. به همین دلیل، مراودات و ارتباطات پیمانی ما همواره باید دارای ویژگی هایی مانند صحت، درستی و شفافیت باشند.

رقابت عادلانه

 قواعد رقابت عادلانه را رعایت نموده و از کلیه تلاش های لازم برای حفظ یک بازار آزاد و رقابت سالم، هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس بین المللی، حمایت می کند. بنابراین چنانچه عقد یک قرارداد باعث تخطی از قوانین جاری گردد، چرخش ابزار شتاب اقدام به پیگیری چنین اقدامی نخواهد نمود.

کیفیت

موفقیت محصولات و خدمات ما در بازار، ارتباطی جدایی ناپذیر با کیفیت آنها دارد. ما اهمیت زیادی برای خلاقیت، مهارت و دقت کارکنان قائل هستیم و بدین وسیله به مشرتیان و اشخاص ثالث استانداردهای خود را نشان میدهیم. ما هیچگونه رفتار عمدی یا غیرعمدی که افت کیفیت محصولاتمان را در پی داشته باشد تمحل نمیکنیم.