پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات

با پایش وضعیت از طریق آنالیز ارتعاشات می‍توان با آگاهی به موقع از خرابی دستگاه ها و اعمال تعمیرات پیشگیرانه جلوی زیان قبل از وقوع را گرفت و همچنین در مصرف قطعات و وقت نیروی انسانی در نگهداری و تعمیر ماشین آلات صرفه جویی نمود و در نهایت سازمان را به سمت بهبود کارایی هدایت کرد.

نگهداری و تعمیرات

با استفاده از دستورالعمل سازندگان، استانداردها و تکنیک های تعمیراتی، قطعات آسیب دیده ای که امکان استفاده مجدد از آن ها وجود دارند، بازسازی شده و در مواقعی که امکان تعمیر وجود نداشته باشد، اقدام به حذف کامل قطعه و جایگزینی آن با قطعه جدید می شود.

بالانس در محل

بالانس در محل یکی از معمول ترین روش های بالانس قطعات صنعتی می باشد که در محل کار دستگاه انجام می پذیرد، و اجازه می دهد فعالیت دستگاه بلافاصله پس از عملیات بالانس کردن ادامه یابد. بالانس در محل می تواند بر روی انواع ماشین آلات و تجهیزات دوار انجام شود.