بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
قطر داخلی
mm
mm
قطر خارجی
mm
mm
عرض
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
110
پهنا:
mm
22
بار اولیه:
kN
47.8
بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
110
پهنا:
mm
29
بار اولیه:
kN
47.8
بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
95
پهنا:
mm
18
بار اولیه:
kN
29.5
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
ابعاد اصلی
رتبه بندی بارها
رتبه بندی سرعت
قطر داخلی
[mm]
d
قطر خارجی
[mm]
D
عرض
[mm]
B
بار اولیه
[KN]
C0
KN
[KN]
C
سرعت اولیه
[m/s]
V0
سرعت نهایی
[m/s]
V
60
110
22
47.8
32.9
6500
9300
60
110
29
47.8
32.9
6500
9300
60
95
18
29.5
22.7
7200
10000
55
140
33
100.7
62.4
6300
9100
55
120
29
71.5
44.6
6700
10000
55
120
29
71.5
44.6
6700
10000
55
100
21
43.4
29.2
7000
10000
55
100
21
43.4
29.2
7000
10000
55
90
18
28.3
22.4
7800
11000
50
130
31
83.1
49.4
6800
9700