رولبرینگ استوانه ای TIMKEN

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
رولبرینگ استوانه ای TIMKEN
قطر داخلی:
mm
85
قطر خارجی:
mm
180
پهنا:
mm
60
بار اولیه:
N
423
رولبرینگ استوانه ای TIMKEN
قطر داخلی:
mm
85
قطر خارجی:
mm
180
پهنا:
mm
60
بار اولیه:
N
423
رولبرینگ استوانه ای TIMKEN
قطر داخلی:
mm
85
قطر خارجی:
mm
180
پهنا:
mm
41
بار اولیه:
N
313
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
85
180
60
423
458
3700
3200
85
180
60
423
458
3700
3200
85
180
41
313
314
4300
3700
85
150
36
244
282
3800
3200
80
150
28
186
201
4600
3900
80
170
58
406
439
3800
3300
80
170
39
290
289
4500
3900
80
140
33
208
245
3800
3300
80
140
33
208
245
3800
3300
80
140
33
208
245
3800
3300