بلبرینگ 1

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
95
قطر خارجی:
mm
145
عرض:
mm
24
بار اولیه:
N
84000
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
قطر خارجی:
mm
عرض:
mm
بار اولیه:
N
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
100
قطر خارجی:
mm
180
عرض:
mm
46
بار اولیه:
N
395000
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
95
145
24
84000
110000
4500
5000
100
180
46
395000
445000
4550
2900
105
190
36
310000
320000
4350
3400
45
175.5
106.4
36.8
20.4
3400
0.9
40
164.3
100
35.7
20
3750
0.9
25
118.1
69.9
27.2
7.8
5850
335
20
111.9
63.5
25.4
11.4
5000
0.48
80
170
39
300000
275000
4800
4100
400
720
256
7,000,000
10,900,000
820
370