بلبرینگ لغزشی کروی

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
قطر داخلی
mm
mm
قطر خارجی
mm
mm
پهنا
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ لغزشی کروی
قطر داخلی:
mm
40
قطر خارجی:
mm
68
پهنا:
mm
40
فاصله دو پیچ:
mm
25
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ لغزشی کروی
قطر داخلی:
mm
40
قطر خارجی:
mm
62
پهنا:
mm
28
فاصله دو پیچ:
mm
22
لوگوی اس کا اف
بلبرینگ لغزشی کروی
قطر داخلی:
mm
40
قطر خارجی:
mm
62
پهنا:
mm
28
فاصله دو پیچ:
mm
22
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
ابعاد اصلی
ویژگی های فرعی
رتبه بندی بار
قطر داخلی
[mm]
d
قطر خارجی
[mm]
D
پهنا
[mm]
B
فاصله دو پیچ
[mm]
C
degree
[degree]
a
میزان بار اولیه
[KN]
C0
میزان بار ثابت
[KN]
C
40
68
40
25
17
127
640
40
62
28
22
6
100
500
40
62
28
22
7
100
500
35
62
35
22
15
100
500
35
55
25
20
6
80
400
35
55
25
20
6
80
400
30
55
32
20
17
80
400
30
47
22
18
6
62
310
30
47
22
18
6
62
310
25
47
28
18
17
62
310