یاتاقان SNV

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
یاتاقان SNV
بیرینگ:
23224..-K
چاکنت:
H2324
رینگ قفل کننده:
FRM215/5
وزن:
kg
24,5
یاتاقان SNV
بیرینگ:
22324..-K
چاکنت:
H2324
رینگ قفل کننده:
FRM260/5
وزن:
kg
48
یاتاقان SNV
بیرینگ:
22224..-K
چاکنت:
H3124
رینگ قفل کننده:
FRM215/14
وزن:
kg
24,5
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
23224..-K
H2324
FRM215/5
24,5
110
22324..-K
H2324
FRM260/5
48
110
22224..-K
H3124
FRM215/14
24,5
110
20224-K
H3024
FRM215/23
24,5
110
2322-K
H2322
FRM240/5
32
100
23222..-K
H2322
FRM200/5,1
21
100
22322..-K
H2322
FRM240/5
32
100
2222-K
H322
FRM200/13,5
21
100
22222..-K
H322
FRM200/13,5
21
100
21322..-K
H322
FRM240/20
32
100