گریس لیتیم Total

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
NLGI
mm
mm
ویسکوزیته روغن پایه
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
150
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
از -25 تا 120 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن پایه:
لیتیم و کلسیم
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
0
ویسکوزیته روغن پایه:
150
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
ویژگی های درونی
محدوده دمایی
NLGI
[]
ویسکوزیته روغن پایه
[cP]
mu
[]
حداقل محدوده دمایی
[C]
T min
C
[C]
T max
[]
[]