آکومولاتور هیدرو پنوماتیک Rexroth

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
حجم جزئی
mm
mm
حجم مفید گازی
mm
mm
ویژگی ها
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک Rexroth
حجم جزئی:
L
50
حجم مفید گازی:
L
48.7
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک Rexroth
حجم جزئی:
L
32
حجم مفید گازی:
L
33.4
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک Rexroth
حجم جزئی:
L
24
حجم مفید گازی:
L
24.5
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
حداکثر جریان
حداکثر فشار
حداکثر جریان
[]
حجم جزئی
[L]
Vnom
حجم مفید گازی
[L]
eff
[]
L/min
[L/min]
Max
[]
حداکثر فشار کاری
[bar]
P max
50
48.7
900
338
32
33.4
900
337
24
24.5
900
336
20
18.1
900
335
10
9.2
900
334
6
5.9
450
333
4
3.7
450
332
2.5
2.4
450
331
1
1
240
330